تبلیغات
 تورامن چشم درراهمــ ــــ ـــ ــ ـ - تورامن چشم درراهم...
لینک های وب

عنوان این وبلاگ از شعر زیبای نیما یوشیج بانام تورامن چشم درراهم برداشته شده است...


تورامن چشم درراهم شباهنگام

که می گیرند برشاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

تورامن چشم درراهم...

شباهنگام درآن دم که برجا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

درآن نوبت که بندددست نیلوفربه پای سروکوهی دام

گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم

تورا من چشم درراهم...***************************************************************************

اینم یه شعره که از وبلاگ "غیبت ازماست وما درخودمان پنهانیم"برداشتم ...خیلی ازش خوشم اومد واقعا زیباست

تورامن چشم درراهم

          نه شب هنگام

          که صبح ونیمروزم نیزازیادتوسرشاراست

          به هنگامی که درب فجرازشام سیاهم بازمی گردد

          به گلخند نگاهت باسحرهمرازمی گردد

          تورامی خوانم وباخویش می گویم:

          " تورا من چشم درراهم"

          به هنگامی که باغ صبحدم پرمی شودازخنده ی خورشید

          وصدگل می شکوفدازنگاه مهربان او

          به یادت سخت میگریم

          توخورشیددل افروزی

          خدارا،ازچه پنهان مانده ای

          درابرهای تیره ی ایام

          چرااین غنچه های تنگ دلهامان،

          زگرمای نگاهت،سخت محرومند؟

          " تورا من چشم درراهم"

          نه شب هنگام

          که صبح ونیمروزم نیزازیادتوسرشاراست

          به هنگامی که روزم چادرشب میکشدبرسر

          ولبریزازسکوت سرد می گردد

          من از هجرتو بی تابم

          امیدجان خسته،روشنای آب ومهتابم!

          من ازبی تونشستن سخت دلتنگم

          پریشانم!

          کجایی تا که ازدیداریارخود

          بریزم شهدآرامش به کام بی قرار خود؟

          براین زندان سردوتیره ی ایام

          بتاب ای جان جانها

          آفتاب روشن دلها

          " تورا من چشم درراهم"

                                                                             "لاله"


 

  • paper | تبلیغات متنی | مهم نیوز