تبلیغات
 تورامن چشم درراهمــ ــــ ـــ ــ ـ - آنگاه کهـ ـ ـ ـ
لینک های وب

آنگاه کهـ ـ ـ ـآنگاه که غرور کسی را له می کنیـ ـ ـ ـ
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنیـ ـ ـ ـ
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنیـ ـ ـ ـ
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاریـ ـ ـ ـ
آنگاه که حتی گوشت را می گیری که صدای خرد شدن غرورش را نشنویـ ـ ـ ـ
آنگاه که خدارامیبینی و بنده ی خدارا نادیده می گیریـ ـ ـ ـ
می خواهم بدانم دستهایت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنیـ ـ ـ ـ؟!!!!
به سوی کدام قبله نماز می گذاریِـ ـ ـ ـ؟!!!!

ـ ـ ـ ـطریقت به جز خدمت خلق نیستـ ـ ـ ـبه تسبیح و سجاده و دلق نیستـ ـ ـ ـتاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : حنانه | نظرات

  • paper | تبلیغات متنی | مهم نیوز