تبلیغات
 تورامن چشم درراهمــ ــــ ـــ ــ ـ - دل به پاییز نسپرده ایم
لینک های وب

دل به پاییز نسپرده ایمسراپا اگر زرد و پژمرده ایمـ ـ ـ ـ ـولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجرهـ ـ ـ ـ ـپر از خاطرات ترک خورده ایم 

اگر داغ دل بود ما دیده ایمـ ـ ـ ـ ـاگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است آورده ایمـ ـ ـ ـ ـاگر داغ شرط است ما برده ایم

گواهی بخواهید، اینک گواهـ ـ ـ ـ ـهمین زخم هایی که نشمرده ایم
تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : حنانه | نظرات

  • paper | تبلیغات متنی | مهم نیوز